Seminar za administratore GLN kataloga

15.09.2015.
GS1 Novo 005

U četvrtak 17. septembra 2015.godine sa početkom u 10 časova u školskom centru  GS1 Srbije održaće se seminar za administratore GLN kataloga kompanija , članica GS1 Srbija.
Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim mogućnostima predstavljanja organizacione i funkcionalne strukture kompanije, da se ukaže na značaj tačnih i ažurnih informacija o organizacionim celinama i prikažu načini brzog pretraživanja GLN šifara. Predstavljanje kompanije u GLN katalogu je preduslov za uvođenje elektronske razmene dokumenata.