Početak rada GLN kataloga GS1 Srbija

03.04.2014.
Poslovna 1

April 2014.godine je zvanični početak rada GS1 Srbija GLN kataloga. Počinjemo sa oko 6000 lokacijskih brojeva, od kojih je oko 4300 master GLN-ova a ostali nižih organizacionih nivoa. Katalog nema ograničenja u evidentiranju hijerarhijske strukture organizacija, pa se očekuje da firme-članice GS1 Srbije detaljno opišu svoje organizacije.

Postojanje definisanih GLN-ova je preduslov za poslovne elektronske poruke po GS1 standardima.