Kako dobiti GLN broj

10.04.2017.

Poštovani

Za učlanjenje u GS1 Srbija p.u. i dobijanje međunarodnog GS1 prefiksa za vaše lokacije potrebno je:

  1. Da uplatite godišnju članarinu i pristupninu po profakturi,
  2. Da popunite i overite Zahtev za dodelu GLN broja.
  3. Da popunite i overite Izjavu o pristupanju u članstvo GS1Da dostavite fotokopiju Rešenja o registraciji od Agencije za privredne registre (APR).
  4. Da dostavite Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV ako ste u PDV-u

 

 Iznosi članarine, pristupnine, Statut, Pristupnica i Zahtev za broj, možete pogledati na linku

 http://www.gs1yu.org/need-gs1-barcode.html

 Dokumenta donesite lično, pošaljite faksom na broj 011/31-32-324 ili na e-poštu na adresu: gordana.korac@gs1rs.org , maja.horvatic@gs1rs.org ili svetislav.jovanovic@gs1rs.org

 Cela procedura traje 1 radni dan.

 Pozdrav