Akcizna markica

26.01.2014.
Markica 007

I pored najave ministra zdravlja gospođe Slavice Đukić- Dejanović da treba prekinuti sa implementacijom zaštitnih markica na pakovanjima lekova namenjenih tržištu Republike Srbije, ništa se u praksi nije promenilo. Kvazi serijalizacija , kojom se najavljivala zaštita od falsifikovanja  nije se u praksi potvrdila kao uspešna. Zaključak je da ponovo treba aktuelizovati afirmaciju upotrebe GS1 DataMatrix kodiranja podataka o identifikaciji lekova(GTIN), roku upotrebe, broju lota(serije) i serijskom broju (SN) pojedinačnog pakovanja, koji je dodeljen po samo proizvođaču poznatom i zaštićenom algoritmu.