O Katalogu

GLN Katalog je registar adresnih podataka privrednih i pravnih subjekata I njihovih organizacionih delova, članica GS1 Srbija p.u. Katalog obezbeđuje identifikacione ključeve za lokacije u procesima nabavke, isporuke, fakturisanja i plaćanja. GLN ključ je trinaestocifreni globalni lokacijski broj.

Katalog vodi evidenciju o nazivu, adresi , GLN broju, organizacionoj hijerarhiji i geografskim koordinatama. Naša ambicija je da katalog postane centralni izvor informacija o lokacijama privrednih subjekata u Srbiji.

Težimo da bude univerzalan pa su zato subjekti u Katalogu organizovani po industrijskim segmentima (na primer: trgovina, zdravstvo, prehrana, transport ...) u okviru kojih se razlikuju dve strane, strana ponude i strana tražnje.

Za otvaranje korisničkog naloga javite se administratoru Kataloga.

Za prijavu sistemu kao gost kliknite na dugme Register, unesiti Vaše podatke i kliknite na dugme Register. Dobićete poruku na mejl sa privremenom lozinkom. Po ulasku u Katalog promenite lozinku.