HEMOFARM

Hemofarm

Primarna delatnost Hemofarma je proizvodnja visokokvalitetnih, bezbednih, efikasnih, i dostupnih generičkih farmaceutskih proizvoda primenom najsavremenijih tehnologija. Hemofarm proizvodi lekove svih farmakoterapijskih grupa i formi, od najjednostavnijih do najsloženijih:

  • prometuje preparate 11 (od 14) farmakoterapijskih grupa po ATC klasifikaciji,
  • portfolio sadrži preko 140 preparata po INN-u, sa oko 280 formi i doza,
  • portfolio fokusiran na najbitnije farmakoterapijske grupe, poput preparata za kardiovaskularne bolesti, antibiotike i neuro-psihijatrijske preparate,
  • preparati koji se izdaju bez lekarskog recepta (OTC) zauzimaju lidersku poziciju na farmaceutskom tržištu Srbije, sa udelom od preko 14%,
  • razvoj novih segmenata, pre svega, onkološkog.

Hemofarm je lider na domaćem farmaceutskom tržištu u konkurenciji od preko 300 proizvođača i distributera, sa učešćem od preko 34% naturalno, tj. skoro 20% vrednosno.

Poslovanje u okviru STADA Grupe otvara dodatne mogućnosti za plasman proizvoda na veoma zahtevna tržišta EU. Nov strateški portfolio pristup je "krojen po meri” svakog regiona.