DIS Krnjevo

DIS

DIS je porodična firma, sa dugom tradicijom u trgovini.DIS je najveći domaći trgovinski lanac sa 16 marketa i preko 420 franšiznih partnera sa razrađenom distribucijom. Na nesigurnom tržištu burnih 90-ih i prve decenije XXI veka, naš posao smo gradili polako, na zdravim osnovama.